eles

bezpečnostní
služba

Předsmlouva PCO

Děkujeme za Váš zájem o naše služby. Data z tohoto formuláře použijeme pro sepsání smlouvy s Vaší osobou nebo firmou.

Právnická osoba

Vyplňte přesný a úplný název s adresou podle živnostenského listu

Fyzická osoba

Pro právnické i fyzické osoby

Adresa střeženého objektu

Faktury za služby můžeme posílat poštou, nebo e-mailem
Pro řešení konkrétních situací s útvarem ostrahy, uveďte prosím alespoň dvě kontaktní osoby:


Souhlas se zpracováním osobních údaju

Souhlasím (zaškrtněte) se zpracováním osobních a jiných údajů, které jsem uvedl/a v této předsmlouvě. Dále výslovně souhlasím s tím, aby ELES spol. s r.o. zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mé údaje, zaregistrované na mé jméno, za účelem vyplývajícím z uzavření obch.smlouvy o ostraze. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a Eles spol.s r.o. mé údaje zlikviduje dle platných předpisů.