eles

bezpečnostní
služba

Pult centralizované ochrany

PCO je počítačové zařízení se speciálním softwarem od společnosti NAM system, které umožňuje přijímat všechny důležité informace o střeženém objektu. Systém je vybaven pro příjem GSM, telefonních a radiových signálů. Pomocí tohoto systému lze monitorovat jakékoliv objekty: venkovní prostory, sklady, administrativní budovy, byty, rodinné domy, rekreační zařízení apod.

Pult obsluhuje stálá operační služba, která je ve spojení se zásahovou hlídkou. Zásahová hlídka po upozornění stálou službou okamžitě vyjíždí k objektu, odkud bylo přijato poplachové hlášení.V případě narušení objektu cizí osobou volá operační služba Policii ČR a majitele objektu, do jejich příjezdu střeží hlídka výjezdového vozidla napadený objekt.

Připojení k PCO

Majitel objektu musí mít nainstalovaný elektronický systém zabezpečení (EZS). Připojení k PCO je možno provést několika způsoby. Pevnou telefonní linkou, vysílačem a mobilní sítí GSM.

Pevná telefonní linka

Signál z EZS do PCO trvá cca 30-40 vteřin. Uživatel platí poplatky jako za hovor v místní telefonní síti, což jsou přibližně tři zprávy denně (zapnutí, vypnutí, zkouška spojení). Telefonní linku lze snadno paralyzovat, přestřižením telefonního kabelu nebo odpojením v telefonní rozvodné krabici, které jsou na ulici lehce přístupné. V případě přerušení tel.linky nemá zablokovaná ústředna možnost vyslat zprávu do PCO. PCO zjistí až po 25 hodinách, že EZS v objektu s PCO nekomunikuje (nepřijde zpráva o zkoušce spojení).

Mobilní síť GSM

Signál z EZS do PCO trvá 30-40 vteřin. Mobilní brána telefonuje zprávy z EZS do PCO vzduchem, takže mobilní bránu nelze zneškodnit jako pevnou telefonní linku. Nevýhodou jsou vysoké poplatky za hovorné (mobilní brána volá v síti GSM na pevnou linku, která je v PCO).

Radiový vysílač

Signál z EZS do PCO trvá cca 1-2 vteřiny. Komunikace s PCO probíhá v reálném čase a je maximálně spolehlivá. Uživatel nemusí platit žádné poplatky za telefonní hovory a systém nezatěžuje linku.