eles

bezpečnostní
služba

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Všichni naši zaměstnanci získali osvědčení profesní kvalifikace
podle § 18 zákona č. 179/20006 Sb. a získali kvalifikaci

Strážný, 68-008-E

s odpovídající úrovní Evropského rámce kvalifikací (EQF)

Držitel osvědčení může vykonávat tyto úkony