eles

bezpečnostní
služba

Bezpečnostní služba Eles

Firma ELES spol. s r.o. podniká v oboru ostrahy a ochrany objektů v Brandýse nad Labem a jeho okolí od roku 1995.

Nabízíme

Pro naše klienty nabízíme připojení k pultu centralizované ochrany (PCO), montáže elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů (EZS), součástí nabídky je i údržba a servis. Dále nabízíme fyzickou ostrahu objektů a patrolovací službu.

Patrolovací služba

Zajišťujeme pravidelné či nepravidelné fyzické kontroly objektů naší hlídkou v časovém režimu stanoveném dohodou se zákazníkem. Hlídka po příjezdu k objektu kontroluje především neporušenost dveří, oken, příp. dalších předem určených míst. V případě narušení objektu je ihned informován zákazník a Policie ČR a objekt je zajištěn až do jejich příjezdů. Hlídka je sama kontrolována obchůzkovým systémem PES. Patrolovací službu mohou využívat i zákazníci, kteří nemají instalovaný elektronický zabezpečovací systém.

Fyzická ostraha

Zabezpečujeme a provádíme fyzickou ostrahu objektů a služby na vrátnicích. Podle požadavků zákazníka provádíme fyzické hlídání objektů po dobu 24 nebo 12 hodin. Svěřený objekt střežíme formou pevných stanovišť nebo pochůzkovou službou. Ostraha je sama kontrolována obchůzkovým systémem v objektu, který umožňuje zpětnou kontrolu včasné a řádné provádění obchůzkové služby.